Despre proiect

Experienţe culturale de neuitat în inima Transilvaniei

Parteneriatul între Agenţia de Dezvoltare Durabilă a Judeţului Braşov şi Asociaţia pentru Promovarea şi Dezvoltarea Turismului, implementează proiectul “Experienţe culturale de neuitat în inima Transilvaniei”(cod SMIS 18536) cofinanţat prin Programul Operaţional Regional 2007-2013, Axa prioritară 5 Dezvoltarea Durabilă şi promovarea turismului, Domeniul major de intervenţie 5.3 Promovarea potenţialului turistic şi crearea infrastructurii necesare, în scopul creşterii atractivităţii României ca destinaţie turistică.

Obiectivul proiectului este de a valorifica potenţialul cultural al judeţului Braşov prin promovarea la nivel naţional a produselor specifice cu scopul de a consolida identitatea turistică a judeţului.

Acest proiect are ca temă promovarea judeţului Braşov din prisma ofertei de tip cultural în special prin prezentarea produselor turistice specifice reprezentate de: cetăţi şi castele, mănăstiri, bisericile fortificate, folclor şi artă populară.

Pentru a îndeplini obiectivele propuse, în cadrul proiectului „Experienţe culturale de neuitat în inima Transilvaniei” se vor derula principalele activităţi:

1. Realizarea de materiale de promovare turistică (broşuri tematice, hartă turistică, DVD multimedia cuprinzând o colecţie de obiceiuri tradiţionale din judeţul Braşov, obiecte tradiţionale ) pentru produsele culturale:

 • Mănăstiri din Ţara Făgăraşului;
 • Biserici fortificate din Ţara Bârsei;
 • Biserici fortificate din Zona Rupea;
 • Castele şi Cetăţi din judeţul Braşov;
 • Folclor şi artă populară în Ţara Bârsei;
 • Folclor şi artă populară în Zona Rupea;

2. Realizarea portalului www.turculturalbrasov.ro ca instrument activ de informare şi promovare turistică.

3. Promovarea produselor turistice culturale în cadrul a două târguri naţionale de turism.

4. Promovarea la nivel naţional prin organizarea evenimentului „Braşovul vine la tine acasă” în oraşele București, Cluj, Craiova, Iași, Ploiești, Timișoara şi staţiunea Mamaia.

Perioada de implementare a proiectului: martie 2011 – iulie 2012 

Bugetul total proiectului este de 1.022.801,65 lei:

 • valoarea totală eligibilă - 832.023,78 lei,
 • valoarea cofinanţării FEDR - 707.220,21 lei,
 • valoarea cofinanţării din bugetul naţional - 108.163,09 lei,
 • contribuţia solicitantului - 16.640,48 lei,
 • valoarea TVA 190.777,87 lei.

 

Vizitatorul nr. 121479
www.inforegio.ro
Investim în viitorul tău! Proiect selectat în cadrul Programului Operaţional Regional şi cofinanţat de Uniunea Europeană prin Fondul European pentru Dezvoltare Regională.
Pentru informații detaliate despre celelalte programe cofinanțate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitați www.fonduri-ue.ro.
Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.
© Parteneriatul între Agenţia de Dezvoltare Durabilă a Judeţului Braşov şi Asociaţia pentru Promovarea şi Dezvoltarea Turismului